Historie Areálu Poldi sahá do konce 19. století, kdy na tomto území byla Karlem Wittgensteinem založena Poldina huť, která proslula zejména výrobou speciálních ocelí pod značkou POLDI. Po druhé světové válce a v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století došlo v souvislosti s rozšiřováním a masivním navyšováním výroby k rozrůstání celého areálu. Po roce 1989 však došlo vlivem mnoha okolností k útlumu výroby a postupně k faktickému pozastavení využívání areálu k původnímu účelu.

Brownfield, který vznikl v důsledku zastavení výroby oceli v Poldi Kladno, naše společnost revitalizuje a připravuje pro další využití pod označením Areál Poldi. Provedli jsme průzkum ekologického zatížení Areálu Poldi a zatížené části areálu soustavně sanujeme. Ve spolupráci se Statutárním městem Kladno a provozovateli sítí systematicky plánujeme celkové využití území včetně modernizace sítí. V Areálu Poldi jsme odstranili stavby, které byly nevhodné pro další využití a plochu připravili pro další výstavbu. Část staveb jsme rekonstruovali a tyto pronajímáme. Cílem naší činnosti je vybudování a provozování moderního průmyslového areálu.

Areál Poldi nabízí potenciálním zájemcům vedle výhodné polohy v největším Středočeském městě s dlouholetou průmyslovou tradicí, v blízkosti Prahy a letiště Václava Havla i území, které je strukturálně připravené a vhodné pro průmyslové využití. Aktuální seznam prostor určených k pronájmu je uveden v sekci „Prostory k pronájmu“.